Kontakt

Ako imate poslovne upute ili bilo kakva pitanja za nas, kontaktirajte nas.
Hvala!

Telefon: +38765988253

Email: megamaksdoo@yahoo.com

Adresa: 16 Krajiske brigade bb
Banja Luka, BiH